Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: NUTRIFIT s.r.o. Trenčianska 39 82109 Bratislava Slovenská republika, IČO: 52878031, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I Oddiel Sro Vložka číslo: 144000/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.nutrifit.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").

"Kupujúcim" sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom e shopu www.nutrifit.sk

"Objednávkou" sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

"Tovarom" sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.nutrifit.sk

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.nutrifit.sk sú návrhom kúpnej zmluvy a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

 

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, pred prevzatím od kuriéra, skontrolovať neporušenosť obalov, pokiaľ by kurier odovzdával na pohľad, roztrhaný, alebo inak poškodený balík treba urobiť aspon jednu fotku mobilom, skontrolovať pred kurierom kompletnosť a nepoškodenie tovaru, pokiaľ by bol balík nekompletný, alebo tovar viditeľne poškodený, balík neprebrať  a ihned kontaktovať predávajúceho ! Pokiaľ prevezmete roztrhaný, alebo inak poškodený balík bez kontroly obsahu priamo pred kuriérom, predávajúci nemôže ručiť za kompletnosť tovaru, ani za jeho poškodenie ! 
 • Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Dodacie lehoty

Tovar odosielame podľa stavu tovaru u nás na sklade do 1 až 2 dní a tovar ktorý je skladom u našich dodávateľov odosielame do 2 až 3 dní. Kuriér doručuje tovar len v pracovné dni. Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, o odoslaní tovaru Vás budeme informovať.

 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú konečné s DPH, firma je platcom DPH a sú platné v čase objednania tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

Platby za tovar a doručenie v rámci SR

DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 59 €


Packeta výdajné miesta SR na dobierku 4,90 €


Packeta výdajné miesta SR, platba kartou CardPay 3,90 €

 

Kuriér GLS platba na dobierku 4,90 €


Kuriér GLS platba kartou CardPay 3,90 €


Osobný odber sklad Bratislava Miletičova 24  0 €

 


Tovar odosielame podľa stavu tovaru u nás na sklade do 1 až 2 dní a tovar ktorý je skladom v našom centrálnom sklade odosielame do 2 až 3 dní.


 

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail info@nutrifit.sk obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia.

Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti:

Poštová adresa:

 

NUTRIFIT s.r.o.
Trenčianska 39
82109 Bratislava


Tovar je potrebné zaslať v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Obal na tovare nesmie byť poškodený a tovar nesmie javiť známky používania. Tovar musí obsahovať všetky cenovky a štítky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené. Kupujúci tovar zašle v poistenej obálke alebo v poistenom balíku s priloženým originálom dokladu o kúpe. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 15 dní po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet.

Pri vrátení peňazí poštovou poukážkou bude zo zasielanej sumy odpočítaná čiastka:

 • pri sume do 30 € - poplatok 0,70 € - poplatok na pošte za zaslanie peňazí poštovou poukážkou
 • pri sume nad 30 € - poplatok 1 € - poplatok na pošte za zaslanie peňazí poštovou poukážkou

Ak mal kupujúci poštovné zdarma, bude mu z vrátenej sumy peňazí odpočítaná cena doručenia kuriérom.

 

Záručné podmienky a záručná doba

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018  Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nutrifit.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 

Upozornenie:

Objednaním tovaru v internetovom obchode www.nutrifit.sk uzatvoril kupujúci kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas a zmluvu nezruší v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.nutrifit.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v dodacích podmienkach podľa ktorých je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Náhradu škody vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

 V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.Copyright 2019 - 2024 © nutrifit.sk